Đà Nẵng, Việt Nam
+84916790052

Đồng Hành Dự Án Phân Loại Rác Thải Tại Nguồn – Thùng Rác 60 Lít

Thành Luân Plastics đồng hành dự án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được triển khai giai mang tới giảm rác thải nhựa. Nâng cao đời sống “xanh – sạch – đẹp”. Thùng rác 60 lít được cung cấp là thùng phân loại rác có 2 màu: xanh, vàng phân loại theo quy định của cơ quan quản lý môi trường.

Việc ra mắt mô hình phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình góp phần giảm thiểu tổng lượng rác thải ra môi trường, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn (hộ gia đình).Rác thải được hướng dẫn phân làm 2 nhóm chính:

  • Nhóm rác hữu cơ có khả năng làm ủ phân
  • Nhóm rác vô cơ có khả năng tái chế

Mỗi loại rác thải sẽ được chứa trong 1 thùng riêng biệt, rác thải vô cơ và các phế thải có thể tái chế sẽ được thu gom vận chuyển đến nơi xử lý tập trung, rác thải hữu cơ sẽ được dùng để ủ thành phân bón tại các hộ gia đình.Sau khi phân loại rác thải được giao cho lực lượng thu gom mang đi xử lý theo quy định. Đây là những hoạt động thường xuyên, gắn với đời sống sản xuất, sinh hoạt nhằm xây dựng một môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
chat-active-icon