Đà Nẵng, Việt Nam
+84916790052

Mô Hình Thu Gom, Phân Loại Rác Thải Trong Sinh Hoạt Gia Đình

Thực hiện chương trình “Hội Nông dân các cấp tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường”, ngày 18-7, tại xã Xuân Dương (Thường Xuân), Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn và bàn giao thiết bị xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt ở gia đình và cộng đồng dân cư” năm 2020. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, dự lễ bàn giao.

Phân Loại Rác Thải Tại Nguồn

Tham gia chương trình, 100 hộ dân xã Xuân Dương được Hội Nông dân tỉnh tập huấn, hướng dẫn cách thu gom; phương pháp phân tách rác thải tại nguồn, bắt đầu từ hộ gia đình và được hỗ trợ 200 thùng chứa rác thải loại 60 lít.

Theo đó, rác thải của các hộ dân được phân thành 2 loại:

  • Rác thải hữu cơ và rác vô cơ trong sinh hoạt gia đình để ủ thành phân bón hữu cơ
  • Tái chế nhằm hạn chế việc quá tải của các bãi rác.

Hình thức phân bổ thùng rác:

  • Thùng chứa rác có 2 màu để dễ phân biệt được bàn giao cho các hộ gia đình dân cư theo nhóm, mỗi nhóm 4 hộ sẽ nhận 2 thùng chức rác để phân loại.
  • Riêng rác thải hữu cơ được các hộ dân xây bể chứa để ủ thành phân bón tại mỗi hộ gia đình.
Các hộ tham gia mô hình được tập huấn cách phân loại rác thải.
Các hộ tham gia mô hình được tập huấn cách phân loại rác thải.

Xây Dụng Mô Hình Phân Loại Rác Thải

Trong quá trình xây dựng mô hình, công tác tuyên truyền được chú trọng thông qua nhiều hình thức như truyền thanh về công tác xử lý rác thải sinh hoạt trong vòng 3 tháng; hướng dẫn trực tiếp và tổ chức để các gia đình cam kết thực hiện việc phân loại…

Đồng thời UBND xã Xuân Dương tổ chức các đoàn thể giám việc các hộ thực hiện phân loại để nhắc nhở, chấn chỉnh và đưa vào nếp sống như một quy ước của địa phương, nâng cao hiệu quả của mô hình.

Các hộ tham gia mô hình được tập huấn cách xử lý rác thải.
Các hộ tham gia mô hình được tập huấn cách xử lý rác thải.

Trong thời gian qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã và đang làm chuyển biến nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Đây là những hoạt động thường xuyên, gắn với đời sống sản xuất, sinh hoạt góp phần xây dựng một môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

(Nguồn: https://baothanhhoa.vn/)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
chat-active-icon