Đà Nẵng, Việt Nam
+84916790052

Đà Nẵng: Đảm bảo chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng đạt trên 12%

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng đạt trên 12%; đồng thời có trên 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND thành phố Đà Nẵng đã đặt ra các nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tới từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp; nhân rộng các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong phân loại rác thải tại các khu dân cư, nơi công cộng (mái nhà xanh, cá bống ăn rác, thùng rác văn minh…

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. thuật phục vụ.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng Phương án thu gom rác theo giờ phù hợp với phương án cơ giới hóa trên địa bàn quận/huyện; phương án đầu tư, cơ chế thu mua chất thải rắn sinh hoạt tái chế từ các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

UBND TP cũng yêu cầu thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng mô hình Quản lý và tái chế chất thải rắn xây dựng nhằm bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sau phân loại; Ban hành các cơ chế, chính sách về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm liên quan đến công tác phân loại chất thải rắn; Nghiên cứu, có hình thức khen thưởng đối với cơ quan, hộ gia đình tích cực thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn nhằm khuyến khích, động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng.

Theo Sở TN&MT TP. Đà Nẵng, trong năm 2020, toàn thành phố đã thu gom, tái chế được hơn 210 tấn rác tài nguyên, trong đó nhiều nhất là Hải Châu với 121 tấn; Thanh Khê 50 tấn; Hòa Vang 40 tấn.

Đến nay, trên toàn địa bàn thành phố đã hình thành các  phong trào, mô hình, hoạt động với sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư, người dân thành phố về thực hiện phân loại rác tại nguồn, bước đầu tạo sức lan tỏa nhanh và đạt hiệu quả nhất định. Điển hình như các mô hình “Mỗi hố rác một cây xanh”, “Chung cư xanh”, “Câu lạc bộ môi trường Cựu chiến binh”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”…

Tuy nhiên, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cũng nhìn nhận, vẫn còn nhiều khu vực dân cư, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt, hoạt động tuyên truyền còn “tính theo lượt tổ chức”.

Tại một số nơi có tình trạng người dân quan ngại, chưa rõ phương thức tổ chức nên nghi ngờ việc phân loại, cho rằng “việc tổ chức phân loại, thu gom không thấy hiệu quả”, dẫn đến sự tham gia vẫn còn ở mức thấp. Nhiều đối tượng chưa hoặc ít được phổ biến tham gia vào quy trình phân loại chất thải rắn tại nguồn như các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận, huyện, các cơ sở dịch vụ; tiểu thương.

Bên cạnh đó, sự tham gia của đơn vị thu gom rác tại địa phương chưa rõ nét, chưa có mô hình hoạt động kinh doanh bền vững trong thu gom, tái chế tài nguyên rác; các địa phương còn thiếu sự chuẩn bị, kết nối doanh nghiệp thu gom rác tái chế để làm tốt quy trình tổ chức từ phân loại tại nguồn đến thu gom, vận chuyển và tái chế, tái sử dụng rác thải hiệu quả và chưa tạo được mạng lưới các cơ sở thu gom, tái chế chất thải trên địa bàn thành phố.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
chat-active-icon