Đà Nẵng, Việt Nam
+84916790052

1000 Câu Hỏi Vì Sao Về Phân Loại Rác Thải?

Vì Sao Phân Loại Rác Thải Tại Nguồn?

Phân loại rác thải tại nguồn góp phần giảm thiểu tổng lượng rác thải trong cộng đồng thải ra môi trường nhằm giảm tải cho môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý.

Có Bắt Buộc Phân Loại Rác Thải Tại Nguồn Không?

Theo khoản 2 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Không Phân Loại Rác Thải Sẽ Bị Phạt Bao Nhiêu Tiền?

Từ 01/01/2022 khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực. Người dân cần phải phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Trường hợp không phân loại rác theo quy định sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng. Cụ thể:

Căn cứ khoản 4 điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP:

  • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định; không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; không báo cáo định kỳ về tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
2/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
chat-active-icon